Openingstijden: in overleg
06-27133329
linda@fysio-en-dier.nl

Disclaimer

Created with Sketch.

Hoewel bij het maken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is gehanteerd, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onjuist is.

De informatie op deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

Fysio&Dier is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Fysio&Dier of haar toeleveranciers.

Aan de behandeltarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Fysio&Dier behoudt zich het recht tarieven te wijzigen.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysio&Dier.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
Fysio&Dier
e-mail: linda@fysio-en-dier.nl

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Fysio&Dier geen controle heeft. Fysio&Dier is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze door derden aangeleverde of beschikbaar gestelde content.

error: Content is protected !!